Resultats d'alguns tractaments de dermatologia clínica i quirúrgica realitzats abans i després on es poden visualitzar els canvis aconseguits: